غذای سالم

آیا مصرف ماهی در فصل تابستان مضر است؟

/post-5

بسیاری از خانواده‌های ایرانی با شروع فصل گرما بر اساس یك سنت و رسم نانوشته از خوردن ماهی اجتناب می‌كنند و این غذا را مخصوص فصل سرد سال می‌دانند.


قسمت اول: تن ماهی یا کنسرو ماهی یا کنسرو ماهی تن

/post-1

در کشور ما اکثرا  کنسرو ماهی را با نام «تن ماهی» می‌شناسیم که عنوان درستی نمی باشد. .