هوور


قسمت سوم: طبع ماهی از نظر طب سنتی

/post-3

در طب سنتی برای ماهی نیز مانند سایر مواد غذایی طبعی در نظر گرفته شده است.


قسمت دوم: خواص ماهی ها

/post-2

ماهی را می توان یکی از مهمترین و اصلی ترین ماده ی غذایی مفید دانست که به صورت گسترده در تمام دنیا و همچنین  در ایران یافت می شود .


قسمت اول: تن ماهی یا کنسرو ماهی یا کنسرو ماهی تن

/post-1

در کشور ما اکثرا  کنسرو ماهی را با نام «تن ماهی» می‌شناسیم که عنوان درستی نمی باشد. .