کنسرو


آیا مصرف ماهی در فصل تابستان مضر است؟

/post-5

بسیاری از خانواده‌های ایرانی با شروع فصل گرما بر اساس یك سنت و رسم نانوشته از خوردن ماهی اجتناب می‌كنند و این غذا را مخصوص فصل سرد سال می‌دانند.