انواع برندهای کنسرو ماهی در ایران

اسامی برندهای کنسرو ماهی در ایران به صورت زیر در حال گرد آوری می باشد:

  1. مروا
  2. پاراتن
  3. شیلانه
  4. گالکسی
  5. تحفه
  6. گلدن فیش
  7.  هامون

با توجه به اینکه تعداد برندهای کنسرو ماهی در ایران متنوع می باشد و ما در حال گرد آوری و معرفی به عزیزان هستیم خوشحال می شویم مصرف کنندگان محترم عکس های برندهای مورد استفاده را به ما ارسال نمایند.

دسته‌بندی