1-گلشن کنسرو

نوع فعالیت : تولیدی
فیلد فعالیت : تولید انواع کنسرو گوشتی و غیر گوشتی- انواع سس و خیارشور
تاریخچه : این شرکت درسال1369درتهران با شماره 82525 به ثبت رسیده است و  در زمینه تولید انواع کنسرو ماهی و انواع خوراک ها و خورشت ها وانواع سس و خیارشور فعالیت دارد.

شرکت  کنسرو سازی گلشن کنسرو در سال 1369 در روستای سریزد در استان یزد با هدف تولید کنسرو ماهی تون احداث شد.