1-1 اولین همایش قرارگاه تبیین آموزش ایمنی کار و توانمندسازی کارفرمایان کارگاههای زیر ده نفر کارکن

1-1 اولین همایش قرارگاه تبیین آموزش ایمنی کار و توانمندسازی کارفرمایان کارگاههای زیر ده نفر کارکن

 از ساعت 7:30 صبح روز سه شنبه مورخ 1402/11/17 

در «مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش» 

واقع در: «تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از صدا و سیما، نرسیده به چهارراه پارک وی، خیابان استقلال» 

تشکیل شد.

(لطفاً برای مسیریابی از لینک زیر استفاده فرمایید.)
https://balad.ir/location?latitude=35.788263&longitude=51.414909&zoom=16.500000#15/35.7891/51.41491
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار