8 درس هشتم راه ها و حمل و نقل (1)


فصل 2- سرزمین ما

درس هشتم راه ها و حمل و نقل (1)
1پرس‌وجو کنید که پیش از اختراع اتومبیل، مردم از چه وسایلی برای حمل و نقل استفاده می‌کرده‌اند و این وسایل چه تفاوتی با وسایل حمل و نقل امروزی داشته‌اند.  

در گذشته و قبل از اختراع اتومبیل مردم برای جابه‌جایی از وسایلی
مانند درشکه و گاری و دوچرخه‌های ابتدایی استفاده می‌کردند که
معمولا در درشکه‌ها و گاری‌ها باید از اسب و حیوانات استفاده می‌شد.
مهم‌ترین تفاوت این وسایل
ساده و ابتدایی بودن  و بدون آلودگی بودن آن نسبت به وسایل امروزی است.
2در کلاس درباره موارد زیر، گفت‌وگو کنید.

به نظر شما کدام یک از وسایل حمل و نقل برای سفرهای درون شهری مناسب‌ترند؟
کدام یک از این وسایل، هوا را کم‌تر آلوده می‌کند.

استفاده از اتوبوس‌های تندرو و قطار شهری (مترو) یا تاکسی.
قطارهای شهری (مترو) آلودگی‌های کم‌تری ایجاد می‌کند.

با استفاده از کدام یک از آنها، مشکل ترافیک کم‌تر می‌شود؟
کدام یک کم‌هزینه تر است؟
تعداد کدام یک را بهتر است در آینده در جامعه افزایش دهیم؟
 چرا؟

  • با استفاده از قطار شهری (مترو) می توان از بار ترافیک کم کرد. 
  • استفاده از اتوبوس‌های تندرو و قطار شهری کم هزینه‌ ترین راه حمل و نقل در شهر می‌ باشد .
  • اتوبوس‌های تندرو و قطار شهری
  • برای همین کم هزینه تر بودن و
 آلودگی کمتر داشتن
سرعت بیشتر داشتن
 باید در آینده به آن توجه ویژه‌ای کرد و آن را گسترش داد.
3کاربرگه شماره ٧ (رفت آمد به مدرسه) را انجام دهید.

کاربرگ شماره ی 7

رفت و آمد به مدرسه
-از 15 نفر از دانش آموزان و کارکنان مدرسه بپرسید که برای رفت و آمد به مدرسه از چه وسیله ای استفاده می کنند.


ردیفنام و نام    خانوادگیپیادهدوچرخهاتوبوسقطارشهری (مترو)خودرو شخصیسرویس مدرسهتاکسیسایر موارد
1م.م*


2ر.د*


3ب.ب
*

4ح.ر

*
5ک. ر*


6و. ز
*

7ن.ر*


8م.س
*

9ت.ج


*10م.د*


11ز.ک
*

12ن.ذ

*
13ن.م
*

14د.غ
*

15س.ق
*

جمع
10214700
-تعداد پاسخ های هرستون را جمع بزنید. از این پرسشنامه چه نتیجه ای می گیرید.

بیشتر افراد با سرویس مدرسه رفت و آمد دارند.
-با توجه به نتایج   پرسشنامه ی بالا، عددهای به دست آمده در هر ستون را در نمودار زیر ترسیم کنید. 
4تصویر زیر، یک کارخانه کمپوت سازی را نشان می‌دهد. این کارخانه برای چه فعالیت ‌هایی به راه ‌ها و وسایل حمل و نقل نیاز دارد؟


   

  • حمل و نقل مواد اولیه،
  • حمل و نقل محصولات تولید شده به مراکز فروش، 
  • رفت و آمد کارگران و کارمندان.
5آیا می توانید چند کالا را نام ببرید که در خارج از محل زندگی شما تولید می شود و سپس برای مصرف به محل زندگی شما حمل می شود؟

انبه- موز-  آناناس_ یخچال_ تلویزیونون 
6به بسته‌بندی یک کالا توجّه کنید و ببینید کارخانه‌ای که آن را تولید کرده، در کجاست.
مسیری را که این کالا طی کرده است تا به شهر یا روستای شما برسد، در روی نقشه مشخّص کنید.

  • نوشابه ای در قزوین تولید شده بود که تا تهران حمل شده بود.
  • تن ماهی در یزد تولید شده بود که تا تهران حمل شده بود.
7با پرس و جو از بزرگ تر ها، چند نمونه از میوه ها یا سبزیجاتی را که در ناحیه شما تولید نمی شوند امّا در بازار محل زندگی شما وجود دارند، نام ببرید.  

میوه سیب سمیرم ، سبزی دلار
انبه و موز و آناناس اکثراً وارد می شوند
در استان یزد در فصل زمستان از مرکبات استان مازندران و فارس استفاده می شود.
در مناطق مرطوب خزری از انگور شاهرود و پسته رفسنجان و کرمان و کرمان مصرف می شود.