9 این یک قانونه

از حسین ملت خواه:

طبیعتا همه آدمها زمانی که نتیجه کار رو ندونن ...

                                                  انگیزشون را از دست می دن

هنر اینه زمانی که 

                   کاری رو می خوای شروع کنی

با اینکه اول راهی

                   و نتیجه نهایی رو نمی بینی 

اما 

با ایمان قلبی

و اعتماد به توانایی های خودت

                        اعتقاد داشته باشی 

                                    که به هدف می رسی

زمانی که همه چیز سخت می شه

زمانی که همه چیز به هم می ریزه

                                  زمانیه که یک معجزه رخ می ده

                                  زمانیه که قراره همه چیز تغییر کنه

و این یک قانونه

با تن ماهی مروا ،لذت لحظاتی شاد و پر انرژی را برای خانواده خود تجربه کنید. سفارش خود را امروز دهید و طعمی خاص را احساس کنید