8 چی می شد اگه یه دست نداشتی؟

از حسین ملت خواه:

با دست چپ رانندگی می کردم

یه 500 متر که رانندگی کردم

سرعتم رفت بالا

نزدیک به 100 تا شد

حس کردم دیگه نمی تونم فرمون را تو دستم بگیرم

دستم از قسمتی شکسته بود و آتلش کرده بودم دور گردنم آویزون بود

اکثر مواقع که کار داشتم 

مجبور بودم با ماشین اینور آنور برم

رانندگی می کردم و با دست چپم فرمون را می گرفتم 

و اگر می خواستم دنده را عوض کنم 

پام را می گذاشتم زیر فرمون 

دنده را عوض می کردم

و دوباره فرمون را می گرفتم

توی شهر هیچ مشکلی نداشتم

خیلی آروم رانندگی می کردم معمولا با 30 تا 40 تا

تصمیم گرفتم برم جاده

یک کاری داشتم باید یه شهر دیگه ای می رفتم

یکی از دوستام با خودم بردم که اگر نتونستم رانندگی کنم 

اون رانندگی کنه

مسیر رفت را اون رفت

مسیر برگشت را گفتم من می رونم

گفت باشه

دست من آویزون گردنم بود

با دست چپ رانندگی می کردم

یه 500 متر که رانندگی کردم سرعتم رفت بالا  نزدیک به 100 تا شد

حس کردم دیگه نمی تونم فرمون را تو دستم بگیرم

فرمون می لرزید 

و من با دست چپ محکم فرمون را گرفته بودم 

و کل گردن و سرشونم گرفت

یعنی حس می کردم ماشین می لرزه 

زدم کنار

به دوستم گفتم بیا تو برون

 من نمی تونم برونم 

دستم بعدها خوب شد 

و دوباره آن مسیر را من رفتم 

تو مسیر برگشت دقت کردم دیدم که

 تمام مدت من با یک دست رانندگی می کردم

دست چپم روی فرمون بود و رانندگی می کردم  

و از دست راستم اصلا استفاده نمی کردم

و نکته جالب و بامزه اش این بود که 

نه سرشونم درد گرفته بود و نه گردنم و نه اذیت می شدم

خیلی راحت با دست چپ ، خیلی راحت فرمون را گرفته بودم

چی عوض شده بود؟

چه اتفاقی رخ داده بود؟

تو اون حالت هم من با دست چپ گرفته بودم 

الان هم با دست چپ گرفتمش

ولی چرا اون موقع ترسیدم و اذیت شدم و فشار به من وارد شد ؟

الان فشار وارد نشد؟

شنیدید می گن طرف چپش پره

وقتی من دست راستم سالم بود 

و کنار آماده هست برای کمک کردن به دست چپم 

قدرتم زیاد می شه

ازش استفاده نمی کنم

ولی چون می دونم هست

همچین دلگرم رانندگی می کنم

ولی وقتی این شکسته باشه و آویزون باشه

ته ذهنم هم به این فکر نمی کنم که اگر کم آوردم چکار کنم 

اگر کم آوردم بدبخت می شم

تو زندگیمون چه کارایی داره؟

یه موقعی هست ما می گیم آقا همه ی پولت را نیار تو کار

                                                              چپت را همیشه پر نگه دار

کاری را شروع می کنی یک مقدار پول کنار داشته باش

                                                             که اگر کم آوردی اون پشتیبانی کنه تو رو

همیشه حساب عاطفیت را پر نگه دار تا اگر مشکل کوچیکی تو زندگی زناشویی رخ داد

                                                                              اون حساب عاطفی بیاد پشتیبانی کنه

تو همه چیز اگر ما یک حساب پشتیبان داشته باشیم

یک چیزی داشته باشیم که موقع بحرانی کمکمون کنه دلگرم می شیم

پس سعی کنید این حسابهای پشتیبانتون را همیشه پر نگه دارید.

 نکته: حساب پشتیبان تو زندگی زناشویی چی میتونه باشه؟؟؟

                                                                           محبت ،احترام،عشق

 با تن ماهی مروا ،لذت لحظاتی شاد و پر انرژی را برای خانواده خود تجربه کنید. سفارش خود را امروز دهید و طعمی خاص را احساس کنید