2 درس دوم احساسات ما

فصل1- زندگی با دیگران
درس2 - احساسات ما
هر یک از موقعیت‌های زیر چه احساسی را در شما به وجود می‌آورد؟1
دوست صمیمی‌تان می‌خواهد از محلّه ی شما برود و در جای دیگری زندگی کند.الف
دلتنگی
در حال تماشای فیلم موردعلاقه‌تان هستید که برادرتان شبکه را عوض می‌کند. ب
عصبانیت و خشم
در حال رفتن به خانه هستید. در یک کوچه ی خلوت ناگهان صدای انفجار ترقّه به گوشتان می‌خورد. پ
ترس
معلّم به خاطر تلاش‌هایتان به شما، جایزه‌ی خوبی داده است.ت
خوشحالی و شادی
فکر کنید و چند احساس خوشایند و چند احساس ناخوشایند خود را که در هفته گذشته داشته اید، بگویید.2


فکر کنید و جدول را کامل کنید.3
چیزهایی که دیدن آنها مرا شاد می کند.-
دیدن برنامه کودک و کارتون
دیدن اقوام
دیدن دوستان
دیدن فیلم
دیدن تئاتر خنده دار
خواندن کتاب

چیزهایی که شنیدن آنها مرا شاد می کند.-
صدای آبشار
صدای دریا
خبر تعطیلی مدرسه
لطیفه های بانمک
شنیدن موسیقی مورد علاقه مان
شنیدن صدای پرنده ای خوش صدا

کارهایی که انجام دادن آنها مرا شاد می کند.-
برف بازی
بازی فکری کردن
ساخت برنامه ای برای بازی
بازی کردن با دوستان
رفتن به پارک
مسافرت رفتن
ورزش کردن
کمک کردن به خانواده و دوستان

موضوعاتی که وقتی به آنها فکر می کنم ، شاد می شوم.-
شاگرد اول شدن
شغل آینده
خاطرات شاد و خوب گذشته

 یکی   از شادترین اتّفاقات زندگی خودتان را بنویسید و در زنگ انشا در کلاس بخوانید.4
روزی که اولین بازی رایانه ای را ساختم
به نظر شما ، آیا کسی پیدا می شود که در زندگی خود احساس غم نکرده باشد؟5
نه
فکر کنید و سه موقعیتی را که در آن دچار غم و اندوه شده‌اید، روی کاغذ بنویسید و به معلّم بدهید (خواندن پاسخ در کلاس اختیاری هست.)6
از دست دادن عمو ی مادرم   بر اثر بیماری ،
تصادف پدر دوستم و
شکسته شدن دست دوستم
و ...

الف) در هریک از موقعیت‌های زیر اگر افراد نترسند، چه اتّفاقاتی ممکن است بیفتد؟ توضیح دهید.7
کودکی دستش را در لانه‌ ی زنبور فرو ببرد.-
زنبورها دست او را نیش زده و دچار گزیدگی می‌شود.
حمید بخواهد با تشویق دوستش از یک جای بلند بپرد.-
احتمال دارد قسمتی از بدن او صدمه ببیند و دچار شکستگی شود.
فردی در وسط خیابان بدود یا روی ریل راه آهن بایستد.-
احتمال دارد که قطار و یا ماشین او را نبیند و تصادف کند و آسیب جدی   ببیند.
دانش آموزی در خیابان به حرف فرد غریبه‌ای گوش بدهد و همراه او برود.-
ممکن است آن فرد دزد باشد و برای دانش آموز مشکل ایجاد کند.
ب) آیا در موقعیت‌های بالا، ترس به جاست؟ چرا؟
 بله ترس کاملا به جا می‌باشد و
اگر در این موارد بترسیم و موقعیت را ترک و یا آن عمل را انجام ندهیم
 از آسیب دیدن جلوگیری کرده‌ایم.

پ) به نظر شما، آیا کسی که ترس به جا دارد، ترسوست؟ چرا؟
خیر زیرا خدا این نوع ترس را برای مقابله با خطر در وجود ما قرار داده است.
کاربرگه شماره ۲ 8
احساس ترس
1ـ جدول را کامل کنید. موضوعاتی که از آنها می ترسید و میزان ترس خود را بنویسید.

چیزها یا موضوعاتی که از آنها می ترسید و میزان ترس خود را بنویسید.ترس من:   به جا/ نا به جامیزان ترس

از جانوران موذی می ترسمبه جازیاد

از ارتفاع و بلندی می ترسمبه جاخیلی زیاد

از این که در دور همی ها اظهار نظر و گفت و گو کنمنا به   جاکم

از اینکه به مشورت کردن با دوستان و خانواده ام بپردازمنا به   جازیاد

از خیابان به تنهایی رد شومبه جامتوسط

از صداهای وحشتناک می ترسمبه جامتوسط

از تنهایی می ترسمنا به جامتوسط

از تاریکی می ترسمنا به جاکم
میزان ترس: کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد

2- دور مواردی که ترس شما نا به جاست، خط بکشید و آنها را مشخص کنید.٣ـ   برای برطرف کردن ترسهای نا به جا از بزرگترها کمک بگیرید و با آنها مشورت کنید.