5 خوب ، بد، زشت

از حسین ملت خواه:

  • تو چرا این قدر عصبانی هستی؟

نفر اول: عصبانی نباشم؟

          خرج خونه، اقساط ،ماشینم تصادف کرده ، مگه اعصاب برای آدم می مونه

  • تو مشکلی نداری؟

نفر دوم: چرا ندارم، دارم ولی خب یاد گرفتم با حرص خوردن چیزی درست نمی شه

به نظر شما کدوم یکی از این دو نفر می تونند توی مشکلات بهترعمل کنند؟

به نظر شما کدوم یکی از این دو نفر مستعد بیماریند؟

مشکل هرچقدرهم که بزرگ باشد

اگر آرامش خودت را حفظ کنی

                       شاید بتونی حلش کنی

                                   شاید هم نتونی

                                       اما حداقل فشار عصبی و ناراحتی را تجربه نمی کنی

پس

آرامشت را حفظ کن

 با تن ماهی مروا ،لذت لحظاتی شاد و پر انرژی را برای خانواده خود تجربه کنید. سفارش خود را امروز دهید و طعمی خاص را احساس کنید