7 زندگی بدون مردها

از حسین ملت خواه:

این اشتباه فرهنگی ماست که مرد را می آره بالا و می کوبه تو سر زن

شنیدید که می گند

         مردها برتری دارند نسبت به زن ها

                                    همچین چیزی صحت نداره

می گند آقا این تو قرآن آمده

                   می گیم معنی ش درست برداشت نشده

                                    منظورتون کلمه ی « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء  »

قوام یکی از معنی هاش برتریه

                         معانی مختلفی داره

ما می ریم جنگل

                می گیم رفتم جنگل و از شیر یک مقداری خوردم

                                                                    دقیقا منظورم چیه؟

 • از شیر جنگلی خوردم؟ یعنی آن حیوان وحشی
 • از شیر آب خوردم؟
 • یا شیر پاستوریزه را خوردم؟
 • دقیقا منظورم کدومه؟

زمانی که می گیم قوام 

                       معنای دیگرش محکم کننده ، تکیه گاهه

یک گل را تصور کنید 

                این گل برای اینکه رشد کنه

                                  یک چوبی را می گذارند کنارش

                                         گل را به آن چوبه می بندندتا این صاف رشد کنه

                                                                              این چوبه را بهش می گند قوام

پس معنی درستش اینه

مردها تکیه گاه زنها هستند

مرد محافظ زنه

تو ایران باستان

 به زن می گفتند مهربانو

و به مرد می گفتند مهربان

مهربان یعنی نگهبان مهربانو

اگر زن

 • یک گوهری باشه 
 • الماسی باشه 
 • یک چیز گرانبهایی باشه 

مرد از این چیز ارزشمند مراقبت می کنه 

                                               نگهداری می کنه

به این معنی نیست که کنترلش می کنه

این اشتباه فرهنگی ماست که مرد را می آره بالا و می کوبه تو سر زن

نه 

این شکلی نیست

مرد جایگاه بالایی داره

و نقشش حامی بودن زنه

حمایت می کنه

اگر مردی از زنش حمایت کنه

 • زن رشد می کنه 
 • و زمانی که این زن رشد کرد 
 • فرزندش را درست تربیت می کنه
 • کانون خانواده گرم می شه
 • آن خانواده رشد می کنه

و زمانی که زن یک جامعه رشد کنه

آن جامعه بزرگ می شه

پس این را یادتون باشه 

مرد کارش محافظت و قوام و تکیه گاهه زنه همین  و بس

با تن ماهی مروا ،لذت لحظاتی شاد و پر انرژی را برای خانواده خود تجربه کنید. سفارش خود را امروز دهید و طعمی خاص را احساس کنید