ارزش غذایی کنسرو ماهی تن

  • ماهی تن انواع مختلفی دارد .
  • به طور کلی یک منبع عالی از پروتئین  است که چربی و کالری کمی دارد. 
  • بسته بندی کنسرو ماهی تن در روغن یا آب می تواند بر محتوای غذایی آن تأثیر بگذارد.
  • کنسرو ماهی تن در روغن، کالری و چربی بیشتری نسبت به کنسرو ماهی تن در آب دارد.
  • به طور کلی کنسرو ماهی تن نسبت به ماهی تازه دارای سدیم بیشتری است اما نسبت به چگونگی طبخ و ذائقه خانواده ها قابل مقایسه نمی باشد و برخی خانواد ها از نمک بیشتری درپختن و سرخ کردن ماهی استفاده می کنند و برخی خانواده ها از نمک کمتری استفاده می کنند. 
  • مقدار کالری و مقدار چربی کل و چربی اشباع شده بستگی به این دارد که کنسروماهی تن در روغن یا آب تهیه شده باشد و یا درصد وزنی روغن چه میزان باشد.
  • محتوای مواد مغذی می تواند بین برندها بر اساس مواد مصرف شده در کنسرو ماهی تن متفاوت باشد، بنابراین بهتر است برچسب آن را بررسی کنید.
  • کنسرو ماهی تن در آب ممکن است دارای اسید دوکوزاهگزانوئیک بیشتری داشته باشد که این اسید نوعی اسید چرب امگا 3 استکه برای سلامت مغز و چشم بسیار مهم است.
  • علاوه بر این، ماهی تن تازه و ماهی تن کنسرو شده منابع خوبی از چندین ویتامین و مواد معدنی ضروری از جمله ویتامین  دی و سلنیوم و ید هستند.