3 دروغ، بهترین دوستم

از حسین ملت خواه:

ذهن قدرت تشخیص واقعیت را از تصاویر ذهنی ندارد

زمانی که چیزی را روی پرده ی ذهنت تصورکنی 

فکر می کنه واقعیته 

یعنی اگر توی تصوراتت خودت را شکست خورده ببینی

فکر می کنه شکست خوردی

اگر توی تصوراتت خودت را پیروز ببینی 

فکر می کنه پیروزی 

این چطور امکان داره؟

این چطور امکان داره؟

مگه زمانی که کابوس می بینی،

 نمی ترسی؟ 

عرق نمی کنی؟

کابوس که واقعیت نیست

                        فقط تصورات ذهنیه

پس

اعتماد به نفس می خوای

ثروت و

سلامتی می خوای

                                   خودت را اونجور ببین

به منفی فکر نکن

به منفی فکر نکن

با تن ماهی مروا ،لذت لحظاتی شاد و پر انرژی را برای خانواده خود تجربه کنید. سفارش خود را امروز دهید و طعمی خاص را احساس کنید