5 نشانه که یک مرد واقعا عاشق شماست

از روان شناسی روزانه:

5 signs a man is really in love with you

5 نشانه که یک مرد واقعا عاشق شماست

  1. He will always want to text, call or see you.

او همیشه می خواهد به شما پیام بده، تماس بگیرد یا شما را ببیند.

2. You’ll be the first one he misses when he wakes up.

شما اولین کسی هستید که وقتی از خواب بیدار می شود دلش برایش تنگ می شود.

3. If he sleep before you, 

He’ll text or call you immediately when he wakes up.

اگر قبل از شما بخوابد،

بلافاصله وقتی از خواب بیدار می شود به شما پیام می دهد یا با شما تماس می گیرد.

4. He’ll ask you where you go , what you’re doing, with whom …

او از شما می پرسد کجا می روید

چه می کنید، با چه کسی

Not because he wants to control you but because he cares about you.

نه به این دلیل که می خواهد شما را کنترل کند ،

بلکه به این دلیل که به شما اهمیت می دهد

5. If he loves you, no matter how busy he is, he’ll try his best to have free time for you.

اگر او شما را دوست داشته باشد، مهم نیست چقدر مشغله دارد، تمام تلاشش را می کند تا وقت آزاد برای شما داشته باشد

با تن ماهی مروا ،لذت لحظاتی شاد و پر انرژی را برای خانواده خود تجربه کنید. سفارش خود را امروز دهید و طعمی خاص را احساس کنید