1 درس اول من با دیگران ارتباط برقرار می کنمفصل 1- زندگی با دیگران

درس 1- من با دیگران ارتباط برقرار می کنم
1
در هنگام نوزادی و کودکی با چه کسانی ارتباط داریم؟

پدر، مادر، خواهر،  برادر، پدربزرگ و مادربزرگ، خاله و دایی، عمه و عموو....
2
وقتی وارد مدرسه می شویم با چه کسانی ارتباط برقرار می کنیم؟

معلم، مدیر، ناظم،  دانش آموزان و ....
3
با راهنمایی معلم، نام افرادی را که با آنها ارتباط دارید، به ترتیب اهمیت بنویسید. سپس، بگویید   چرا هر یک از این روابط برای شما اهمیت دارد.


1-پدر و مادرم
2- خواهر و برادرم 
3-اقوام
4- معلم
5- دوستان و همکلاسی‌ هایم

این ارتباط برای من مهم است زیرا:
  • احساس  تنهایی نمی‌کنم
  • نیازهایم برطرف می‌شوند
  •  احساس خود را ابراز می‌کنم
  •  چیزهای زیادی می‌آموزم
  •  از افکار و نظرات آنها مطلع   می‌شوم
4
با راهنمایی معلم، یک نفر از دانش‌آموزان موضوعی را انتخاب کند و دربارهی آن صحبت کند.   سه نفر هم به عنوان شنونده به حرف‌های او گوش دهند.
پس از پایان صحبت‌های او، دانش‌آموزان نظرشان را دربارهی این گفت‌وگو بیان کنند.
 آیا گوینده و شنوندگان نکات صحیح گفت‌وگو را رعایت کردند؟ چه نکاتی را؟


5
برای هر یک از  موقعیت‌ های زیر، جمله‌ای مؤدبانه و محترمانه بنویسید.
-فهیمه روی پیشخوان کتابخانه مجله‌ای را می‌بیند.
دوست دارد آن را   بردارد و ورق بزند. 
پس به خانم کتابدار   می‌گوید:

سلام خانم محترم اجازه است من این مجله را ورق بزنم و نگاهی به آن   بیندازم؟
-
رضا دارد با عمویش   صحبت می‌کند.
ناگهان تلفن زنگ می‌زند.
 رضا می‌خواهد به تلفن جواب بدهد.
پس به عمویش می‌گوید:  

عمو جان خیلی   معذرت می‌خواهم تلفن زنگ می‌خورد،
جسارتا اجازه   هست من بروم سریع تلفن را جواب بدهم و
 برگردم پیش شما؟
-
امین در اتوبوس   نشسته است که پیرمردی وارد می‌شود.
امین از روی صندلی   بلند می‌شود و جای خود را به او می‌دهد.
 پیرمرد از امین تشکر می‌کند.
امین در جواب می‌گوید:  

خواهش می‌کنم شما بزرگ‌تر از ما هستید و
وظیفه ما است که احترام شما را نگه داریم.
-
زنگ تفریح است.
آزاده در حیاط مدرسه   دارد به طرف دوستش می‌دود که
ناگهان تنه‌اش به   یکی از دانش‌آموزان کلاس دوم برخورد می‌کند.
 به او می‌گوید:  

ببخشید عزیزم، اصلا حواسم نبود،
 اتفاقی که برایت نیفتاده؟
6
در هر یک از موقعیت‌های  زیر، کدام اصل گفت‌وگو رعایت نمی‌شود؟ جای خالی را پر کنید.
حفظ حریم شخصی– دقت و توجه به سخنان – انتخاب زمان مناسب گفت‌وگو – قطع نکردن حرف گوینده
-
ناهید از موضوعی  ناراحت است و با دوستش صحبت می‌کند.
دوستش مدام کتاب خود را ورق می‌زند و به آن نگاه می‌کند.  

دقت و توجه به سخنان
-
پدر مرتضی مشغول تعمیر اتومبیلش است،
اما مرتضی دارد ماجرای بازی فوتبال با بچه‌ها را برای او تعریف می‌کند.  

انتخاب زمان مناسب گفت‌وگو
-
معلم سؤالی طرح کرده و سوسن در حال پاسخ دادن به آن است.
 یکی از دانش‌آموزان مرتباً بدون اجازه گرفتن، پاسخ‌های صحیح را بیان می‌کند.  

قطع نکردن حرف گوینده
-
حسن از هم‌کلاسی ‌اش سؤال می‌کند:
 آیا پدرت به تو به اندازه برادر بزرگت پول توجیبی می‌دهد؟  

حفظ حریم شخصی
7
شماره ‌گذاری کنید.

ترس 2- خجالت 3-   شادی  4- تعجب  5- اندوه 6- اخم  7- عصبانیت


از   راست به چپ: 1-6-7-5-2-3-4
8
آیا   شما در ارتباط با دیگران، حریم شخصی آنها را رعایت می‌کنید؟ چگونه؟

بله،
من همیشه راجع به موضوعاتی که مربوط به من نیست از دوستانم سوال نمی‌پرسم و یا
به مکالمات تلفنی و صحبت‌های دوستانم یا دیگران بدون اجازه گوش نمی‌دهم.
9
کاربرگ شماره 1 را  انجام دهید.

خودتان را ارزیابی کنید.

عبارت ها را بخوانید و  بلی یا هنوز نه را انتخاب کنید.
-
وقتی به صحبت های کسی گوش می کنم، به او نگاه می کنم.

بلی
-
وقتی به صحبتهای کسی گوش می کنم،
حرف او را قطع نمی کنم و
صبر می کنم تا حرفش تمام شود.

بلی
-
به دقت به صحبت های گوینده گوش می کنم و
حواسم جای دیگری نیست

بلی
-
در  یک گفت و گوی گروهی،
 نوبت را رعایت می کنم.

بلی
-
با صدای مناسب، نه خیلی بلند و نه خیلی آهسته، صحبت می کنم.

بلی
-
فقط درباره ی یک موضوع صحبت می کنم و
 از این شاخه به آن شاخه نمی پرم.

بلی
-
موقع صحبت کردن، به شنونده ها نگاه می کنم تا
 با دقت بیشتری به حرف هایم گوش کنند.

بلی
-
منظورم را روشن و واضح بیان میکنم.

بلی
-
در مورد زندگی شخصی دیگران، کنجکاوی نمی کنم.

بلی
-
وقتی می خواهم از کسی چیزی درخواست کنم،
از کلمه هایی چون "لطفاً" و "خواهش می کنم"  استفاده میکنم.

بلی

ب ــ برای مواردی که پاسخ شما «هنوز نه» است چه   تصمیمی می گیرید؟

تصمیم میگیرم تا با کار کردن روی خود در بهبود آن موارد تلاش کنم.