3-صنایع غذایی شیلانه (1359)

نوع فعالیت : تولیدی / بازرگانی
فیلد فعالیت : واردات ماهی منجمد و تولیدانواع کنسرو ماهی-مرغ ذرت ولوبیا.
تاریخچه : این شرکت درسال1359درتهران با شماره 38267 به ثبت رسیده است و دارای کارت بازرگانی به شماره 378931 و پروانه بهره برداری به شماره 25242 و جواز تاسیس به شماره 399 می باشد و در زمینه واردات ماهی منجمد و تولیدانواع کنسرو ماهی، مرغ، ذرت ولوبیا فعالیت دارد.

شرکت  کنسرو سازی شیلانه در سال 1359 در محل قزوین شهر صنعتی البرز با هدف تولید کنسرو ماهی تون احداث شد.