2-صنایع غذایی نگین جنوب چابهار (1382)

نوع فعالیت : تولیدی
فیلد فعالیت : تولید انواع کنسرو ماهی
تاریخچه : این شرکت درسال1382درتهران با شماره 211298 به ثبت رسیده است و  در زمینه تولید انواع کنسرو ماهی فعالیت دارد.

مجموعه کنسرو سازی صنایع غذایی نگین جنوب چابهار در سال 1382 در چابهار شهرک صنعتی نگوردر استان سیستان و بلوچستان با هدف تولید کنسرو ماهی تون احداث شد.

از سال 1384 شروع به تولید کنسرو ماهی تن کرده است.

نام تجاری محصولات (برند): پاراتن