اگر مرد دنبال رابطه سالم باشه

از روان شناسی روزانه:

If a man is looking for a healthy relationship

الکی توجه بیش از حد و افراطی نمی کنه

He is not going to be love bombing you

احساساتشو فعلا تو قلبش نگه می داره

He is going to be holding his cards close to his chest

چون فعلا نیاز داره تو رو کامل بشناسه ، همون جور که شما باید دقیق بشناسیش

Because he needs to vet you out the same way that you need to vet him out

کسی که دنبال رابطه سالم هست ،

 تو قرار اول نمی آد ذوق و شوق زیاد از حد نشون بده

Someone who wants a healthy relationship

Is not going be on 1/1 date and being like oh my god

تو چقدر خوبی! می خوام باهات بازم قرار بذارم!

You’re amazing

I wanna date you already

بذار فلان کارو بکنم برات

Like let me take you off the market

به جاش می گه خب!

They ‘re gonna be like okay

این دختره خوبه و می خوام بازم قرار بذارم باهاش

This girl is cool, I wanna see her again

خوشم اومده از مسیری که داریم جلو می ریم

I like where this is going

وایب (حس درونی) خوبی گرفتم

this is a cool vibe

ذوق دارم که بیشتر بشناسمش

Excited to get to know her more

بذار چندتا سوال مهم ازش بپرسم

Let’s see I’m gonna ask important questions

درمورد شخصیتش و ارزشهاش ازش می پرسم

I’m gonna ask about who she is as a person her values

الکی نمی آیم ازش تعریف و تمجید بکنم و بگم که چقدر خوبه

و نمی خوام افراط آمیز باشم وقتی هنوز نشناختمش

I’m not just gonna worship and compliment her and tell her she’s so amazing

And extravagant if I don’t even know her

پس وقتی هنوز تو رو نشناخته و میگه ازت خوشش می آد

So if he says he likes you before he even knows you 

به خاطر اینه که از لحاظ احساسی بالغ نشده

He’s probably not very emotionally mature

و شما اینو نمی خواید

And you don't want that

با تن ماهی مروا ،لذت لحظاتی شاد و پر انرژی را برای خانواده خود تجربه کنید. سفارش خود را امروز دهید و طعمی خاص را احساس کنید

نظرتون و تجاربتون را در رابطه با این مطلب روانشناسی  برای استفاده بیشتر خوانندگان برامون بفرستید