6 سخت ترین شکنجه تاریخ

از حسین ملت خواه:

کره یک زندان مخوفی داشت

                                    که بیشترین آمار مرگ و میر توی آن زندان بود

توی این زندان نه دیوار بود، نه حصاربود، هیچی

                                   ولی اسرا نه فرار می کردند و نه امید به زندگی داشتند

و به طور طبیعی می مردند

تحقیقات زیادی روی این زندان صورت گرفت

                                  می خواستند ببینند شکنجه می شوند این سربازها و این اسرا

دیدند نه، شکنجه نمی شوند

                                  تازه بهشون سیگار داده می شه، غذا داده می شه ، امکانات رفاهی نسبی داده می شه

اما اینها می مردند

یک دانشمند سالها مطالعه می کند 

                                    و می فهمه کره ای ها شکنجه خاموش می کنند

با سه روش تمام اسرا را شکنجه می کنند

* اولین روش

 نامه هایی که برای اسرا می آمد آنها را می خواندند 

آنهایی که خبرهای خوب بود را پاره می کردند و می ریختند سطل آشغال

ولی خبرهای بد را می دادند به اسرا

 • پدرت مرد
 • مادرت سرطان گرفت
 • خونت آتش گرفت
 • بچت را از دست دادی
 • و این جور چیزها 

آن اسیر نا امید می شد

                               دیگه امیدی نداشت که به زندگیش ادامه دهد

واسه چی باید زندگی می کرد؟

                             واسه چی باید فرار می کرد؟

                                                               کجا می رفت؟

*  دومین روش

 اگر اسیری زیر آب آن یکی اسیر دیگه را می زد

بهش جایزه می دادند

                        با آن یکی کاری نداشتند 

                                               و به این جایزه می دادند

                                                                  و شخص حالش از بقیه بهم می خورد

و این دومین شکنجه خاموش بود

* و سومین روش 

که از همه هم بدتر بود

این بود که اگر یک شخصی می آمد و اعتراف می کرد 

                                                         که من می تونستم این کار را براش انجام بدم

برای هم رزمم و همسنگرم این کار را می تونستم انجام بدم ولی ندادم 

                                                        بهش جایزه می دادند

با همین سه روش  

 • شخص از زندگی سیر می شد
 • جایی نداشت که بره
 • مملکتش داغون شده 
 • خانوادش را از دست داده 
 • رفیق صمیمی ش بهش خیانت کرده 
 • و به هیچ کسی نمی تونه اعتماد بکنه

همین سه تا کافی هست که یک شخص را نابود کنه

شب می خوابه و تو خواب سکته می کنه و می میره

اتفاقی که امروز تو جامعه ی ما رخ می ده

توی همین شبکه های اشتباهی 

ترس را مدام به ما تحمیل می کنند

 • اینجا فلانی خورده شد
 • آنجا دزدیدند
 • کلیه این را برداشتند
 • سرطان این کار را داره انجام می ده
 • بیماری این جوری شده
 • این پولهای ما را بردند
 • این جا این اتفاق افتاد

و مدام ما می ترسیم

و تو قفسی که همین الان داری از تو این قفس من را می بینی اسیر شدی 

ازت می خوام به اینها دقت نکنی ، مثبت باشی ، مثبت فکر کنی

تو گروههایی برو که اتفاق های مثبت را بهت نشون می دهند

زندگی خوب و بد داره

نمی گم همش خوبیه

یا همش بدیه

نه 

خوب و بد داره

تو به خوبش نگاه کن

این انتخاب خودت هست

 با تن ماهی مروا ،لذت لحظاتی شاد و پر انرژی را برای خانواده خود تجربه کنید. سفارش خود را امروز دهید و طعمی خاص را احساس کنید