4 درس چهارم من عضو گروه هستم


فصل 1- زندگی با دیگران

درس 4- من عضو گروه هستمبه تصویرهای بالا دقت کنید، در هر تصویر گروهی از دانش آموزان را می بینید.
1
هرگروه مشغول انجام دادن چه فعالیتی است؟

 • ساخت کار دستی 
 • فعالیت های کارگاهی (آزمایش کردن)
 • ورزش

2
به نظر شما، افراد هر یک از این گروه‌ها چه هدف مشترکی دارند؟

هدف همه اعضای این گروه این است که 
 1. کار به درستی انجام شود و
 2. نتیجه مطلوب را از فعالیت بدست آورند.
  • درست کردن کاردستی
  • آزمایش کردن
  • گل زدن و برنده شدن

3کدام یک از موارد زیر، «گروه» نیستند؟ چرا؟
-دانش‌آموزانی که به یک اردو می‌روند.

دانش‌آموزانی که به یک اردو می‌روند.
-افرادی که در یک فروشگاه بزرگ مشغول خریدند.

آنها گروه نیستند
زیرا هیچ آشنایی و ارتباطی با یکدیگر ندارند و هرکسی مشغول خرید موارد خاص خود است.
-بیمارانی که در مطب یک پزشک منتظر نشسته‌اند.

آنها گروه نیستند.
 زیرا فعالیت مشترکی ندارند و هدف مشترکی را دنبال نمی کنند.
-دانش آموزانی که یک روزنامه‌ دیواری تهیه می‌کنند

آنها یک گروه هستند.
زیرا فعالیت آنها در یک رابطه است و به دنبال یک هدف مشترک هستند.
4شما علاوه بر کلاس خودتان، عضو کدام گروه‌های دیگر مدرسه هستید؟

خیر
 (به عنوان مثال: گروه اعضای شورا و گروه تیم فوتبال مدرسه)
5آیا تاکنون در کار گروهی با مشکلاتی مواجه شده‌اید؟ اگر مواجه شده‌اید، مشکلات خود را چگونه حل کرده‌اید؟

بله ،
زیرا ممکن است در هر گروه اختلاف سلیقه وجود داشته باشد
یا ناسازگاری یکی از اعضای گروه ،
روند کار را کند کند ،
اما در این موارد ، مشکل را می توان
با صحبت و تعامل با دیگر اعضای گروه حل کرد.
6دو مورد از کارهایی را که در یکی از گروه های مدرسه درباره آنها مشورت و همفکری کرده اید، بیان کنید و بگویید این مشورت چه نتیجه ای داشته است.


7برای محافظت از محیط زیست یک گروه تشکیل دهید و برای گروه خود یک نام انتخاب کنید. سپس بگویید که چطور در این مورد با هم مشورت کردید، چگونه به نظرات یکدیگر توجّه کردید و به طور گروهی تصمیم گرفتید.


8در مدرسه شما، نمایندگان دانش آموزان چه کسانی هستند و چگونه انتخاب شده اند؟ در این باره پرس‌وجو کنید.

کسانی هستند که با رای دادن دانش آموزان انتخاب شده اند
9آیا تاکنون با نماینده خود صحبت کرده اید یا موضوعی را با او در میان گذاشته اید که در شورا مطرح کند؟

خیر،
به عنوان مثال:
مدرسه آبگرمکن نداشت و با نماینده خود صحبت کردم و اون در جلسه مطرح کرد و یک آبگرمکن برای مدرسه گرفتند.
لامپ کلاسمان روشنایی کافی نداشت من این موضوع را به آنها انتقال دادم و قرارشد در جلسه مطرح شود.
10الف) به نظر شما، نماینده‌ دانش‌آموزان در شورای دانش‌آموزی چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟

باید راستگو، متعهد و کار درست و دلسوز و مهربان و رازدار باشد.

ب) انتظارات شما از نماینده و شورا چیست؟

نسبت به مسائل درسی و امور مدرسه آگاه باشد،
به نظرات دیگران احترام بگذارد
و در کارها مشورت کند،
در کارهای مدرسه از مشارکت دیگران استفاده کند،
مسئولیت پذیر باشد و در مقابل وظایفی که دارد احساس مسئولیت داشته باد
مشکلات و مسایل دانش آموزان را در شورا مطرح کند
برای رفع مشکلات از همفکری دیگران استفاده کند و راهکارهایی برای رفع مشکلات مدرسه بدهد
پیگیر حل مسائل باشد
11فعّالیت‌های شماره‌ ٣ و 4 «به کار ببندیم» را اجرا کنید.

به کار ببندیم

1 بازی پانتومیم: به چند گروه تقسیم شوید. هر گروه یک واژه یا موضوع را به صورت غیرکلامی (پانتومیم) نمایش بدهد و بقیه حدس بزنند که مقصود او چیست.

2 کارهایی را که با انجام دادن آنها می‌توانید هر یک از اعضای خانواده‌تان را شاد کنید، روی یک برگه کاغذ بنویسید. روی برگه دیگری بنویسید که با انجام دادن چه کارهایی می‌توانید معلّم، کارکنان مدرسه و همکلاسی‌هایتان را خوشحال کنید.

3 با راهنمایی معلّم، برای کلاس خود نماینده‌ای انتخاب کنید. ابتدا مشخّصات و شرایط داوطلبان را روی تخته‌ کلاس بنویسید. هر یک از داوطلبان خود را معرّفی کند. پس از رأی‌گیری نتیجه را اعلام کنید و نماینده کلاس را به دفتر مدرسه معرّفی نمایید.

4 با تعدادی از دوستانتان یک گروه همدلی در یک موضوع تشکیل دهید (برای مثال، همدلی با کودکان دچار سرطان، همدلی با کودکان فلسطینی و همدلی با کودکان بی‌بضاعت). سپس با همفکری یکدیگر، هدف‌ها و فعّالیت‌هایی برای این گروه در نظر بگیرید. آن فعّالیت‌ها را انجام دهید و به معلّم گزارش بدهید.