کارخانه های تولید کننده کنسرو ماهی در ایران

اسامی کارخانه های تولید کننده کنسرو ماهی در ایران به صورت زیر در حال گرد آوری می باشد:

  1. گلشن کنسرو (1369)
  2. صنایع غذایی نگین جنوب چابهار (1382)
  3. صنایع غذایی شیلانه (1359)
  4. ناب پروتئین زاگرس
  5. -مجتمع تولیدی ساحل صید کنارک
  6.  خزر تولید
  7. فراورده های غذایی خوش خوراک(1371)

با توجه به اینکه تعداد کارخانه های کنسرو ماهی در ایران زیاد می باشد و ما در حال گرد آوری و معرفی به عزیزان هستیم خوشحال می شویم مصرف کنندگان محترم در این مورد اطلاعات خود را به ما ارسال کنند.