5- تحفه Tohfe

انواع محصولات کنسرو ماهی  تحفه:

 1. کنسرو ماهی تن در روغن تحفه - 120 گرم
 2. کنسرو ماهی تون در روغن تحفه - 150 گرم
 3. کنسرو ماهی تن در روغن تحفه - 180 گرم
 4. کنسرو ماهی تن با زیتون در روغن زیتون تحفه - 180 گرم
 5. کنسرو ماهی تون رژیمی تحفه - 180 گرم
 6. کنسرو ماهی تون با فلفل قرمز تحفه - 180 گرم
 7. کنسرو ماهی تن دودی در روغن تحفه - 180 گرم
 8. کنسرو ماهی تن با شوید تحفه - 180 گرم
 9. کنسرو ماهی تون لوبیا چیتی تحفه - 230 گرم
 10. کنسرو قلیه ماهی تن تحفه - 230 گرم بسته
 11. کنسرو سالاد ماهی تن تحفه - 160 گرم
 12. کنسرو ماهی قزل آلا در روغن با شوید تحفه - 180 گرم
 13. کنسرو ماهی قزل آلا در روغن تحفه - 180 گرم