دلیل اینکه یک مرد با یک خانم ازدواج می کنه

از روان شناسی روزانه:

دلیل اینکه یک مرد با یک خانم ازدواج می کنه

The real reason a man marries a woman

این نیست که فکر می کنه چه زن خوبیه

Is not because , he thinks she’s so amazing

و این هم نیست که زن به مرد حس پادشاهی می ده

And it’s also not because she makes him feel like he’s the king

 حتی اگر زن زیباترین زن دنیا باشه

Even if a women is the most beautiful one of the world

هیکلش مثل مدلا باشه

She has like a model figure

و پول زیادی هم داشته باشه

And she has a lot of money

یعنی حتی دنبال پول مرد هم نباشه

So she doesn’t for his money

و مهربون و شیرین هم باشه و مرد رو لوس کنه

And she’s sweet and kind and spoils him

احتمالش هست مرد بازهم باهاش ازدواج نکنه

Might be that he will still not marry her

واسه همینه می شنوی مردها با دخترای خوشگلی هستن

That’s why you often hear stories about men who are with gorgeous women

مثلا 5 سالی با هم هستن و همه فکر می کنن ازدواج می کنن

And they’ve been together for like five years, so everybody assumes they’re gonna get married one day

و بعدش جدا میشن

And then they break up

همه غافلگیر می شن که چی شد

Everybody surprised what happened

دوسال بعد همون آقا با یک خانم معمولی ازدواج می کنه

And two years later that same man marries a random girl

و هیچ کس نمی فهمه چرا

And while nobody seems to understand what’s going on 

اما خود مرد می دونه داستان چیه

He knows exactly what he’s doing

حقیقت اینه که با دوس دختر خوبش ازدواج نکرد

Because the truth is he didn’t get married with this wonderful girlfriend he had before

چون آماده نبود

Just wasn’t ready

واسه همینه همیشه می گم که مرد می تونه دیوونه شما باشه

That’s why I always say a man can be crazy about you 

و شما زیباترین زوج هم باشید

And you can be the most beautiful couple ever 

اما اگه تعهد جدی می خوای

But if you want a serious commitment 

نپرس از خودت که آیا عاشقمه!

Don’t ask yourself if he is in love with you 

بپرس که آیا آماده تعهد به تو هست؟

But ask yourself if he is ready for you

با تن ماهی مروا ،لذت لحظاتی شاد و پر انرژی را برای خانواده خود تجربه کنید. سفارش خود را امروز دهید و طعمی خاص را احساس کنید

نظرتون و تجاربتون را در رابطه با این مطلب روانشناسی  برای استفاده بیشتر خوانندگان برامون بفرستید