10 بال ها تو باز کن

از حسین ملت خواه:

روی تخته سنگ قرار می گیره و منتظر طوفان می مونه

زمانی که طوفان می آد

همه پرنده ها به جز یک پرنده

یک جایی را پیدا می کنند تا قایم بشند

که طوفان تموم شه

اما عقاب رفتار دیگه ای را انجام می ده

روی تخته سنگ قرار می گیره

و منتظر طوفان می مونه

نزدیک که شد بالهاش را باز می کنه 

که طوفان اون را بلند کنه

زمانی که به اوج گردباد می رسه

بالهاش را باز می کنه

و خودش را به سمت قله کوه می رسونه

دقیقا شرایط اقتصادی و مشکلاتی که الان ما تو جامعه مون داریم

می تونی از مشکلات استفاده کنی

که رشد کنی

بزرگ بشی 

و به آن نقطه ای که لیاقتش را داری برسی

یا این که می تونی

یک جایی ر انتخاب کنی 

و بری قایم بشی

شاید مشکلات تموم شد

انتخاب حق شماست

نکته: عقاب وقتی که طوفان میاد فرار نمی‌کنه ، مستقیم میره به سمت خود طوفان