9 درس نهم راه ها و حمل و نقل (2)


فصل 2 سرزمین ما

درس نهم راه ها و حمل و نقل (2)


با توجه به نقشه،پاسخ دهید.
1 راه ‌آهن سراسری ایران به کدام بندر در کناره دریای خزر مربوط می‌شود؟

بندر ترکمن
2راه ‌آهن سراسری ایران به کدام بندر ها در کناره خلیج‌فارس مربوط می‌شود؟

بندر امام خمینی، بندر خرمشهر، بندر عباس-بندرماهشهر
3با توجه به مطالب درس پیش، سنگ آهن معدن های چادُرمَلو و بافق با چه وسیله‌ای به کارخانه ذوب آهن   می ‌رسد؟

 به وسیله قطار
4اگر در شهر یا روستای شما ایستگاه راه آهن باشد و قطار از آنجا عبور کند، برای حفظ ایمنی ساکنان منطقه و قطار چه کارهایی انجام می‌شود؟
 به کمک بزرگ‌ترها در این باره پرس‌وجو کنید. شما چه راه‌های دیگری پیشنهاد می‌کنید؟

از حفاظ و مامور استفاده شده است.
  • استفاده از میله ی جدا کننده برای خطوط مشترک قطار و اتومبیل
  • دیوار کشی خطوط ریلی
  • استفاده از دوربین های کنترل مسیرریل راه آهن و هشدار در مواقع ضروری به رانندگان قطار .
  • استفاده از تابلوهای هشدار در اطراف ریل راه آهن .
5 کاربرگه شماره ٨ (مقایسه   انواع وسایل حمل و نقل) را در کلاس انجام دهید.

کاربرگ شماره ی 8

مقایسه انواع وسایل حمل و نقل
-برای هر یک از سفرهای زیر وسیله‌ی حمل و نقل و راه مناسب را انتخاب کنید و دلیل آن را   بنویسید.


نوع راهنوع وسیله حمل و     نقلعلت
رفتن به شهرهای مشهد، شیراز یا گرگان در تعطیلات نوروززمینیماشین، قطار و اتوبوسدر تعطیلات نوروز وقت خالی زیادی داریم و می توانیم از وسایل نقلیه زمینی استفاده کنیم.
شرکت در مراسم حج (مکه)هواییهواپیمااستفاده از راه های دیگر باعث تلف شدن وقت زیادی می شود، با استفاده از راه هوایی می توانیم این وقت را صرف مشاهده و دیدن جاذبه های گردشگری کنیم.
بردن نفت و زغال سنگ به یک کشور دورآبیکشتی حمل و نقلاینگونه صادرات مواد بین کشورها معمولا از راه آبی و دریا صورت میگیرد.
رفتن به منزل یکی از اقوام در خارج از شهر یا روستازمینیماشین و اتوبوسچون مقصد نزدیک است می توانیم از وسیله نقلیه شخصی استفاده کنیم.
-در جدول زیر، خوبی ها و بدی های هر یک از وسایل نقلیه را بنویسید.

وسیله       خوبی ها      بدی ها
کشتی               از راه دریا بسیار ارزان است
برای حمل کالاهای سنگین بسیار مناسب اند
مسافر و مقدار کالای زیادی را می تواند جا به جا کند.
خیلی آهسته حرکت می کند.
همه ی کشورها به دریا دسترسی ندارند
هواپیما
برای حمل مسافر و کالاهای سبک، بسیار مناسب است.
سرعت زیادی دارد
مسافت های طولانی را در مدت کمی طی می کند
هزینه مسافرت با آن زیاد است.
همه ی شهرها خطوط هوایی ندارند
مناسب کالاهای سنگین نمی باشد.
قطار
علاوه بر حمل مسافران،
جا به جایی کالا نیز انجام می دهد.
حمل بارهای سنگین با قطار باربری، ارزان تر است
 مسافر و مقدار کالای بیشتری می تواند جا به جا کند.
سرعت زیادی ندارد 
 همه ی شهرها خطوط راه آهن ندارند.
6اگر در جنوب کشور دریا وجود نداشت، ما چه مشکلاتی داشتیم؟

بسیاری از راه‌های ارتباطی ما با کشورهای دیگر قطع و تجارت ما بسیار دچار ضرر و محدود می‌شد.
7 اگر قرار باشد به سفر بروید، کدام یک از وسایل حمل و نقل را که در این درس خواندید، انتخاب می‌کنید؟ چرا؟

هواپیما ، زیرا هم سریع به مقصد می رسیم و هم هیجان خاصی دارد.
قطار، زیرا ارزان تر می باشد .