7- فراورده های غذایی خوش خوراک

نوع فعالیت : تولیدی
فیلد فعالیت : تولید انواع کنسرو گوشتی و غیر گوشتی
تاریخچه : این شرکت درسال1371درتهران با شماره 95415 به ثبت رسیده است و  در زمینه تولید انواع کنسرو ماهی فعالیت دارد.

شرکت فراورده های غذایی خوش خوراک در سال 1371 در کرج پل کردان (اتوبان كرج-قزوين ، يك كيلومتري پل خروجي كردان منطقه افشاريه) در استان البرز احداث شد.