5-1-2 انواع فولاد

1- فولاد کربن دار:

اگر مقدار درصد کربن

 • از 2 درصد کمتر باشد فولاد
 • و اگر بین 2 تا 4.5 درصد باشد چدن

فولاد کربن دار فولادی است که علاوه بر آهن و کربن

                                    مس و منگنز و سیلیکن هم دارد.

فولاد ساختمانی رایج در ساختمان سازی:

 • فولادST37 می باشد
 • که درصد کربن آن بین 0.25 الی 0.29 درصد قرار دارد
 • در گروه فولاد با کربن ملایم قرارمی گیرد
 • و به آن فولاد نرمه گفته می شود.
 • تنش تسلیم این فولادها در بازه ی 2200 الی 2400 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع قرار می گیرند.

2200kg/cm2<Fy<2400 kg/cm2

2- فولاد پرمقاومت و کم آلیاژ

این فولاد با افزودن مقادیر ناچیزی کروم ، مس، منگنز و ... به فولادهای کم کربن ساخته می شود.

افزودن این آلیاژها، 

 •  باعث ریزتر شدن ساختمان بلوری آهن 
 • و افزایش مقاومت آن می شود.
 • تنش تسلیم این فولادها در بازه ی 2800 الی 4800 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع قرار می گیرند.

2800kg/cm2<Fy<4800 kg/cm2

فولاد ST52

 • در گروه فولادهای پرمقاومت و کم آلیاژ قرار دارد
 • این نوع فولاد مقاومت قابل قبولی در مقابل جوشکاری دارد
 • و برای این عمل، احتیاج به هیچ گونه پیش گرمایش و پس گرمایش ندارد.

اعداد بعد از ST در ST37, ST52

 مقاومت نهایی فولاد (Fu)  را برحسب کیلوگرم بر میلیمتر مربع در آزمایش کشش نشان می دهند.

ST37         Fu=37kg/mm2==3700kg/cm2

ST52        Fu=52kg/mm2==5200kg/cm2

3- فولاد آلیاژِی آب دیده ی باز پخت شده:

 • اگر فولادهای پرمقاومت و کم آلیاژ را آب داده و سپس باز پخت نماییم (عملیات اصلاح گرم)
 • می توان به تنش های تسلیم بیشتر از 6000kg/cm2 رسید
 • تنش تسلیم فولاد را افزایش داده
 • شکل پذیری ان را کاهش می یابد
 • برای جوشکاری در این فولادها احتیاج به تدابیر ویژه می باشد
 • این نوع فولاد کاربرد زیادی در کارهای ساختمانی ندارد.