5-1-1 مواد تشکیل دهنده ی فولاد

آهن فلزی سنگین با وزن مخصوص

 • 7.85 تن بر متر مکعب 
 • 7.85 گرم بر سانتیمتر مکعب
 • 7850 کیلوگرم بر متر مکعب است

نقطه ی ذوب آهن حدود 1530 درجه سیلسیوس  می باشد و آهن در این دما ذوب می شود.

فولاد به صورت سنگ آهن به وفور در طبیعت و معادن یافت می شود.

برای تولید فولاد

 • ابتدا از سنگ آهن، آهن خام تولید می شود (توسط عمل احیاء در کوره ی بلند به وسیله ی کک و گرمای حاصل از آن به عنوان منبع انرژی کارخانجات ذوب آهن)
 • و در مرحله ی بعد پس از دفع مواد زائد
 • و افزودن عناصری به آن
 • شمش فولادی تولید می شود.

- این آلیاژها اگرچه حداکثر 3% از وزن فولاد را تشکیل می دهند

- ولی تاثیر زیادی درخواص و مشخصات مکانیکی فولاد خواهند داشت

- بدون افزودن این مواد، آهن قابل استفاده در صنعت ساختمان نمی باشد.

مواد افزدونی به آهن و تاثیر انها روی فولاد:

کربن(C) :

افزایش کربن به فولاد

 • باعث افزایش مقاومت فولاد (تنش تسلیم) تا یک محدوده ی مشخص شده
 • ولی تردی و شکنندگی آن را افزایش داده
 • مقاومت آن را در برابر بارهای ضربه ای و دینامیکی کاهش می دهد
 • و کربن زیاد خاصیت جوش پذیری فولاد را به شدت کاهش می دهد
 • و کربن زیاد خاصیت شکل پذیری فولاد را به شدت کاهش می دهد

منگنز (Mn):

 • باعث افزایش مقاومت فولاد در برابر ضربه
 • باعث افزایش مقاومت فولاد در برابر سایش
 • باعث کاهش شکل پذیری  فولاد

مولیبدن (MO):

 • باعث افزایش مقاومت گرمایی فولاد 
 • باعث افزایش سختی فولاد 
 • باعث کاهش شکل پذیری  فولاد

مس (Cu) و سیلیسیوم (Si):

 • باعث افزایش مقاومت فولاد در برابر خوردگی

نیکل (Ni):

 • باعث افزایش شکل پذیری  فولاد

کرم(Cr):

 • باعث افزایش مقاومت فولاد در برابر زنک زدگی
انواع مقاومت  و خواص فولادافزایشکاهش
مقاومت فولاد در برابر زنک زدگی
کرم
شکل پذیری  فولاد
نیکلمولیبدن- منگنز- کربن
مقاومت فولاد در برابر خوردگی
مس - سیلیسیوم
مقاومت گرمایی فولاد
مولیبدن
سختی فولاد
مولیبدن

مقاومت فولاد در برابر ضربه
منگنز
کربن
مقاومت فولاد در برابر سایش
منگنز
مقاومت فولاد (تنش تسلیم)
کربن
تردی و شکنندگی
کربن

جوش پذیری فولاد

کربن