مهم ترین عامل طلاق عاطفی

از حسین ملت خواه:

جان گاتمن تحقیقاتی رو انجام می ده

روی مثلا 100 نفر

200 نفر

1000 نفر از زوج ها

و یه الگویی رو خارج کرد

دید یه الگوی 5 به 1 وجود داره

زوج هایی که

 5 بار تحسین می کنن همدیگه رو

                                           و 1 بار انتقادمی کنن

                                                                   زندگی مستحکمی دارن

زوج هایی که 3 بار تقدیر می کنن

                                     و 1 بار انتقاد می کنن

                                                            زندگی شون فاجعه اس

زوج های زیادی رو می شناسم که

وقتی باهاشون صحبت کردم

گفتن 10 به هیچ!!

                    10 تا انتقاد ...

                                   هیچ تشویقی ...

                                                         این مرگه ارتباطه.

می گیم چرا زندگی های ما سرده؟

عزیزم

در طول روز چندبار تقدیر می کنی؟

چندبار تحسینش می کنی؟

چندبار انتقاد می کنی؟

و چه جوری انتقاد می کنی؟

حالا زندگی ما چه شکلیه؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با تن ماهی مروا ،لذت لحظاتی شاد و پر انرژی را برای خانواده خود تجربه کنید. سفارش خود را امروز دهید و طعمی خاص را احساس کنید