چرا بزرگترین تفریح، کار است؟

از حسین ملت خواه:

شنیدین که می گن: 

                        بهترین تفریح کار کردنه

غرقگی

یه حس عجیبیه ...

غرقگی یعنی:

غرق شدن تو اون کاری که انجام می دی

تا حالا شده

وقتی روی پروژه ای کار می کنی

 • هیچ فکری نداری
 • نه فکر خوب، نه فکر بد
 • نه احساس خوب، نه احساس بد
 • غرق انجام اون کاری
 • وقتی اون ساخته میشه
 • میای عقب نگاه می کنی
 • کیف می کنی ...

شنیدین که می گن: 

                        بهترین لذت کار کردنه

یعنی غرق شدن تو کارت

                             نه کار کردن!

یعنی باید یادبگیری

                          عاشق کاری که انجام می دی بشی

 • نه از رو ترس
 • نه از رو خشم

بعضیا می بینی سرکار می رن این شکلی:

 • شنبه است بازم!
 • آخ جون پنج شنبه !!!

نه این نه ...

شنبه اینجوری بری سرکار

"پرانرژی"

وقتی کاری که انجام می دی

 • با لذت باشه،
 • با عشق باشه،
 • معنا داشته باشه برات،
 • و غرق بشی توش،

هیجان مثبتم تجربه می کنی:!