5-1 آشنایی با فولاد

یکی از مهم ترین و رایج ترین مصالح مصرفی در صنعت ساختمان، فولاد است.

مقاومت زیاد، شکل پذیری و سهولت اجرا با مقاطع فولادی کار با این ماده را آسان و فراگیر کرده است و

امکان ساخت سازه های مختلف را فراهم نموده است.

نزدیک بودن مقاومت کششی و فشاری و برشی  این ماده به یکدیگر، طراحی آنرا ساده تر می کند.

محاسن فولاد:

 • مقاومت زیاد
 •        در نتیجه کاهش وزن سازه
 •        و در نتیجه کاهش نیروی زلزله
 • یکنواختی و دوام در طول زمان (خزش ندارد)
 • قابلیت الاستیک
 • قابلیت چکش خواری
 • قابلیت شکل پذیری
 • تخریب پیش بینی شده
 • قابلیت توسعه سازه
 • اجرای سریع سازه

معایب فولاد:

 • هوازدگی
 • خوردگی 
 • زنگ زدن در تماس با آب
 • مقاوم نبودن در برابر آتش سوزی
 • حساسیت در برابر کمانش