5-2-1 نورا حق پرست

نورا حق پرست
نورا حق پرست
که مترجم داستان گلدان خالی می باشد.
نورا حق پرست
که مترجم داستان گلدان خالی می   باشد.
وی 25 سال در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فعالیت کرد.
او نزدیک 8 سال سردبیر مجلات رشد نوآموز و دانش آموز بود.
از او بیشتر از 60 عنوان کتاب و 12 عنوان ترجمه به چاپ رسیده است.
حق پرست مجموعه هایی به نام راهِ بهتر نیز نوشته که در آن به بیان بیش تر آداب و مهارت های زندگی اجتماعی پرداخته   است.