لجبازی ذهن

از حسین ملت خواه:

چرا هر درخواستی می کنم ذهنم باهاش لج می کنه؟

چندتا دلیل داره ولی یکیش اینه که

ذهن ما با ما قهره

تصور کن عزیز دلی داری که بچه شو

برای چند ساعت سپرده بهت

و تو این بچه رو خیلی دوست داری ... خیلی 

 • براش چی کار می کنی؟
 • بستنی می خری؟
 • می بریش پارک؟
 • باهاش بازی می کنی؟
 • براش چه کارتونی می ذاری؟

اگه دستش خورد به یه لیوان یا یه بشقاب

افتاد شکست ...

بهش چی می گی؟

نمی گی 

 •  فدای سرت
 • تکون نخور، تکون نخور
 • بذار شیشه ها رو جمع کنم که زخمی نشی

اگه گریه کرد بغلش نمی کنی؟

نوازشش نمی کنی؟

دلداریش نمی دی؟

چرا این کارا رو می کنی؟

چون دوسش داری


ماهم تو وجودمون یه همچین بچه نازی داریم

اسمش احساساته

و ما روانشناسا بهش می گیم کودک درون

 • باهاش چطور رفتار می کنی؟
 • به خواسته هات اهمیت می دی؟
 • وقتی دلت گرفت خودتو می بری پارک؟

نه!

می گی که حالا کلی کار دارم بمونه بعدا ...

 • آره خودتو ... خودتو می بری پارک؟
 • دلت بستنی خواست درجا برا خودت می خری؟
 • یا می گی بعدا؟!
 • دستت خورد یه لیوان افتاد شکست، به خودت چی می گی؟

                                                                                    کوری؟

                                                                                    نمی بینی؟

 • چندبار بابت کاری خجالت کشیدی؟

                                                 و بعد خودتو رنده کردی ...

 • چه فیلمی را تماشا می کنی؟

                                            ترسناک؟؟ 

                                           بزن بزن؟؟

این بچه ای که تو وجودته

 • از ترس خودش را خیس کرد
 • شب مدام کابوس می بینه
 • و تو اثراتش رو حس می کنی
 • مدم اخم داری ...
 • مدام ناراحتی
 • مدام گریه می کنی
 • مدام عصبی هستی

آره اون کودک ناراحته

و تو اثراتشو تو کل روح و روانت حس می کنی

این کودک درون قدرت اتم داره

 • هم درجهت سازندگی
 • هم درجهت تخریب

باهاش چطور برخورد می کنی؟

حالش را بد کنی ، می زنه شتکت می کنه!

زدی حالشو بد کردی، حالا بهش می گی

 • من می خواهم ثروتمندشم؟
 • من می خواهم سالم شم؟
 • من می خواهم موفق شم؟

اونم میگه چشم!!

زدی پدر من را در آوردی، با چه رویی اینا رو از من می خوای؟

پدرتو در می آرم

همه چیو می زنه خراب می کنه ... همه چیو

آره ... داستان اینه

حالا راهکار چیه؟

کودک درونت رو باید بهش توجه کنی

مگه نمی خوای ثروتمند شی؟ 

باید این خوشحال بشه

 • واسش یه بستنی بگیر، ببین با روحیت چیکار می کنه
 • ببرش پارک
 • ببرش جنگل
 • برو آب بازی کن

ببین با روحیت چی کار می کنه

کاری می کنه که از آسمون برات پول بباره

سلامتیت رو درست می کنه

 • ببین مراقب باش چه فیلمی رو نگاه می کنی
 • ناراحت نشه ها ...
 • حرفی رو نشنوه ناراحت شه
 • مدام با خودت خوب صحبت کن
 • خوتو دعوا نکن

تا باهات آشتی کنه

ببین ..

یه دوره آموزشی برات آماده کردم

به اسم آشتی با کودک درون

و بهت یاد می ده

چطور با کودک درونت آشتی کنی

عاشق خودت بشی

و تمام مسائل و رنجش های گذشتت رو پاک کنی

ازش استفاده کن